Vitajte na stránke

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

v Starej Ľubovni.

 

„Len čo postrehnete, že dieťa si začína zlepšovať mienku o sebe,

uvidíte, že aj jeho úspechy sú výraznejšie.

Ale čo je najdôležitejšie, uvidíte dieťa,

ktoré začína mať väčšiu radosť zo života.“

Wayne Dyer

 


Kontakt

CPPPaP Stará Ľubovňa

Námestie generála Štefánika 6,
064 01 Stará Ľubovňa


052 / 43 213 08

0911 021 308 ( riaditeľka )