Vitajte na stránke

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

v Starej Ľubovni.

 

„Len čo postrehnete, že dieťa si začína zlepšovať mienku o sebe,

uvidíte, že aj jeho úspechy sú výraznejšie.

Ale čo je najdôležitejšie, uvidíte dieťa,

ktoré začína mať väčšiu radosť zo života.“

Wayne Dyer

 

 

Smútočné oznámenie

 

S hlbokým smútkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym,

že dňa 26. marca 2020 nás nečakane opustil náš bývalý kolega

PETER SLOBODA

 

Čas ubieha a nevráti čo vzal, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

 

 


Kontakt

CPPPaP Stará Ľubovňa

Levočská 341/7
064 01 Stará Ľubovňa


052 / 43 213 08

0911 021 308 ( riaditeľka )